ספרי על דברים כד טז

<< ספרי על דברים • פרק כד >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • 


קמז.

לא יומתו אבות על בנים . וכי מה בא הכתוב ללמדנו, שלא יומתו אבות על ידי בנים, ולא בנים על ידי אבות? והרי כבר נאמר איש בחטאו יומתו ! [אלא בא ללמד] שלא יומתו אבות בעדותם של בנים, ולא בנים בעדותם של אבות.

כשהוא אומר " ובנים " לרבות את הקרובים. ואלו הם הקרובים,

  • אחיו
  • ואחי אביו
  • ואחי אמו
  • ובעל אחותו
  • ובעל אחות אביו
  • ובעל אחות אמו
  • ובעל אמו
  • וחמיו
  • וגיסו.

איש בחטאו יומתו . (אבות) [גדולים] מתים בעון עצמם, (ובנים) [קטנים] מתים בעון אבותם].


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כד טז - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-dm-24-16