ספרי על במדבר ל א

תבנית:ניווט קטעים זמני ויאמר משה אל בני ישראל - להפסיק הענין, דברי רבי ישמעאל, שאם קורא אני לבד מנדריכם - איני יודע במה ענין מדבר, תלמוד לומר לבד מנדריכם דברי רבי ישמעאל: