פתיחת התפריט הראשי

ואם בפתע בלא איבה הדפו - להוציא את השוגג:

או השליך עליו כל כלי - שלא צודה לו ושלא מתכוון לו: