ספרי על במדבר לה יט

<< | ספרי על במדברפרק ל"ה • פסוק י"ט | >>
י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


גואל הדם הוא ימית את הרוצח - למה נאמר? לפי שהוא אומר אם באבן יד או בכלי עץ, אין לי אלא שהרגו באלו שהוא חייב. מנין בשאר כל דבר? הרי אתה דן בנין אב מבין שלשתם: לא ראי אבן כראי העץ, ולא ראי העץ כראי אבן, ולא ראי זה וזה כראי כלי ברזל, ולא ראי ברזל כראי שניהם. הצד השוה לשלשתם - שהוא כדי להמית, ואם המית מצוה ביד גואל הדם להמיתו - אף כל שהוא כדי להמית והמית - מצוה ביד גואל הדם להמית ת"ל ביד גואל הדם: