ספרי על במדבר לה כט

<< ספרי על במדבר • פרק לה >>
י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • 


והיו לכם לחקת משפט - שינהוג הדבר לדורות:

בכל מושבותיכם - בארץ ובח"ל: