פתיחת התפריט הראשי

ובחמשה עשר יום לחודש השביעי הזה מקרא קודש יהיה לכם - קבעו הכתוב חובה: