ספרים חיצוניים וגנוזים

(הופנה מהדף ספרים חיצוניים)

מבואעריכה

הספרים החיצוניים נכתבו, רובם ככולם, בעברית, אך נוסחם המקורי אבד ברובו, והנוסחים העבריים המצויים הם תוצאה של תרגום ועריכה משפות אחרות. עד לגילוי הגניזה הקהירית ומגילות ים המלח הנוסח העברי המקורי של הספרים לא היה ידוע. עם זאת, חלק מהספרים נודעו מספרים יהודיים אחרים, בספרות חז"ל או בפרשנות הראשונים, אם ע"י ציטוט, או עיבוד אחר של הסיפור המסופר בו.

כאמור, גילוי הגניזה הקהירית ומגילות-ים-המלח פתחו לנו פתח להכרת הספרים בצורתם המקורית. נתגלו, בין השאר, קטעים מהספרים הבאים: בן-סירא (רוב הספר), ספר היובלות, ספר טוביה, אגרת ירמיהו, מזמור קנא, וצוואות השבטים. אולם, "צוואת לוי" (החלק מצוואות השבטים שנתגלה) נתגלה רק בארמית, ו-"אגרת ירמיהו" נתגלה רק ביוונית, ולכן, לא ברור אם ספרים אלו נכתבו במקור בעברית.

בתרגום השבעים, יש חיבורים שמופיעים כמשובצים בתוך ספרים מספרי המקרא, לעומת רוב הספרים, שמופיעים בנפרד, כספרים עצמאיים. החיבורים המשובצים הם:

המהדורות המודפסותעריכה

יש מתרגמים/עורכים שהוציאו רק ספר אחד או ספרים בודדים. להלן המהדורות שיצאו לאור עד היום שכוללים את כל (או רוב) הספרים החיצוניים:

מהדורות מדויקותעריכה

מהדורות מעובדותעריכה

  • סדרת יצחק זיבנברגר:
    • ‬ספר חיי טוביה, כולל ארבעה ספורי קדם ...מעשה שושנה, בל, ומיתת התנין, ורשה, תקצ"ט/1839.   ספר אלקטרוני:  ;
    • ספר מגלת יהודית, כולל ... מעשה יהודית ..., שבעה ספורים מאסתר ומרדכי עם המן, וארשא, ת"ר/1840.  
    • ‫ ספר ברוך בן נריהו, כולל: ספר ברוך בן נריהו, תפלת מנשה מלך יהודה, תפלת עזריה ... זמירות חנניה מישאל ועזריה, ווארשא, תר"א/1841.  
  • ‫ דברי כתובים אחרונים, עם ציורים, מבואות ובאורים / ערוכים... ביד י"ל ברוך, וילנה, תרע"ג;  

החיבורים הכלוליםעריכה

העורכים של המהדורות המתורגמות שיצאו לפני מהדורת א' כהנא (1931) החשיבו כ-"ספרים חיצוניים" רק את החיבורים שנכללו בתרגום השבעים, ושבעקבותיו הופיעו גם בוולגטה. לעומתם, א' כהנא, ובעקבותיו גם א"ש הרטום, הוסיפו במהדורותיהם חיבורים רבים נוספים מהספרות היהודית העתיקה, שהשתמרו בשפה היוונית.

לכן, כאן מוצגים הספרים לפי הופעתם בתרגום השבעים. ניתן לראות צורת חלוקה אחרת במהדורתו של א' כהנא.

להלן רשימה של חיבורים הנחשבים כ"ספרים חיצוניים". המופיעים בגופן בצבע כחול - קיימים באתר זה; אלה שבשחור או אדום- עוד לא.

המופיעים בתרגום השבעיםעריכה

התוספות לספרי המקראעריכה

הסיפורת ("היסטוריה")עריכה

ספרי החכמהעריכה

ספרי הנבואהעריכה

ספרים נוספים (שאינם ב"תרגום השבעים")עריכה

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה