שיר שלושת האנשים בתוך הכבשן

אחד התוספות לספר דניאל. מופיע בתרגום השבעים אחרי דניאל ג כג. יש הרואים אותו כהמשך של "תפילת עזריה בתוך הכבשן".

אין שריד עברי לחיבור זה; המקור הוא ביוונית, וישנם תרגומים שונים ממנו לעברית.

קישורים חיצונייםעריכה