סמ"ג עשה קנו

<< · סמ"ג · עשה · קנו · >>


מצות עשה קנו - להניח פאה בשדה מן התבואה לעני ולגר

הלכות מתנות עניים

מצות עשה שיעזוב אדם פאה בסוף שדהו לעניים, שנאמר לעני ולגר תעזוב אותם. נתינתם מצות עשה וכבר בארנו בסמל״ת (ל״ת רפ״ד) שהפאה נוהגת גם באילנות.