סמ"ג עשה קיז

<< · סמ"ג · עשה · קיז · >>


מצות עשה קיז - להחרים שבעה עממין

מצות עשה להחרים שבעה עממים שנאמר כי החרם תחרימם וגו׳.