סמ"ג לאו רנב

<< · סמ"ג · לאו · רנב · >>


מצות לאו רנב - לא לגאול חרמים

נכסים שהחרימו אותם ונתנו לכהנים אין להם פדיון לעולם אלא נתנין לכהנים כתרומה. ועל החרמים נאמר "כל חרם בישראל לך יהיה" (במדבר יח, יד). ונחלקו רבותינו: יש אומרים שהמקרא הזה מדבר בחרמים סתם ויש אומרים שמדבר במפר' שיהא החרם הזה לכהנים כאשר בארנו בדיני חרמים בספר מצוות עשה (מ"ע קל"ב).

ולדברי הכל על חרם הכהנים הוא אומר "לא ימכר ולא יגאל", לא ימכר לאחרים ולא יגאל לעולם לבעלים.