סמ"ג לאו רנג

<< · סמ"ג · לאו · רנג · >>


מצות לאו רנג - לא לשנות את סדר התרומות והמעשרות

הלכות תרומות

שנינו מסכת תרומות [דף נ"א] המקדים תרומה לביכורים ומעשר ראשון לתרומה ומעשר שני לראשון, אע"פ שהוא עובר בל"ת, מה שעשה עשוי. ומניין שהוא עובר בל"ת? שנ' מלאתך ודמעך לא תאחר כלומ' לא תאחר דבר שראוי להקדימו.