סמ"ג לאו קכח

<< · סמ"ג · לאו · קכח · >>


מצות לאו קכח - לא לאכול עוף טמא

האוכל כזית מבשר עוף טמא לוקה מהתורה שנאמר ואת אלה תשקצו מן העוף לא יאכלו ועוד עובר על עשה שנ' כל צפור טהורה תאכלו הא טמאה לא תאכלו ולאו הבא מכלל עשה עשה.