<< · סמ"ג · לאו · כ · >>


מצות לאו כ - לא לעשות אלילים עבור עצמו, אפילו ביד אחרים

העושה עבודה זרה לעצמו – אף על פי שלא עשאה אלא לעצמו, ואף על פי שלא עבדה – לוקה.

שנאמר "לא תעשה לך פסל וכל תמונה(שמות כ, ג).