סמ"ג לאו כא

<< · סמ"ג · לאו · כא · >>


מצות לאו כא - לא לעשות אלילים בידו, אפילו עבור אחרים

העושה עבודה זרה בידו לאחרים, אפילו עשאה לעכו"ם – לוקה.

שנאמר "ואלהי מסכה לא תעשו(ויקרא יט, ד). לפיכך העושה עבודה זרה לעצמו – לוקה שתיים.