פתיחת התפריט הראשי

משתמש:Dovi/ארגז החול

< משתמש:Dovi

תיקוני געיות בתורה לפי רשימת ברויאר

הערת ברויאר ("ספיקות שאין להם הכרע", עמ' 287 [5], הערה 8): "אלה המקומות שמצאתי:

  • דברים: [ל1=389; ש=4; ש1=3] ואתחנן-עקב ז,ח,יג; ח,ג; יא,יד,כד,כה; ראה יב,יז,כ,ל,לא; יד,כג; שפטים יח,ד; כ,יח.

במקומות המודגשים ההדגשה התמוהה מצויה גם בלמ מידע על הפריט בקטלוג הספרייה הלאומית, ירושלים, ישראל . תיקון לפי רשימה זו מתבצעת כעת במהדורתנו. מקומות המסומנים בכוכבית (*) מובאים בתור דוגמאות מוסברות אצל ברויאר, שם בעמ' 287.

קוד הערה לדוגמה:

  • {{נוסח|כִּֽי־יָרְא֥וּ|=ל1 ושיטות א,ל; ראו רשימת ברויאר ב"ספיקות שאין להם הכרע", הערה 8 (וכך ברויאר ומג"ה).|ל=כִּֽי־יָֽרְא֥וּ (שתי געיות בתיבה מחוברת אחת) וכן בקורן.}}
  • {{נוסח|כִּֽי־גָדְלָ֤ה|=ל1 ושיטות א,ל; ראו רשימת ברויאר ב"ספיקות שאין להם הכרע", הערה 8 (וכך מג"ה).|ל=כִּֽי־גָֽדְלָ֤ה בשתי געיות (געיה ימנית בגימ"ל)|קורן=כִּי־גָֽדְלָ֤ה (הגעיה השנייה)}}
  • {{נוסח|בְּהֵאָֽבְק֖וֹ|=שיטות א,ל (וכן בדפוסים וקורן); ראו רשימת ברויאר ב"ספיקות שאין להם הכרע", הערה 8 (געיה ראשונה מבין שתי הברות הראויות לגעיה קלה).|ל=בְּהֵֽאָבְק֖וֹ וכן במהדורות ברויאר ואף במג"ה.|גינצבורג וסימנים=בְּהֵֽאָֽבְק֖וֹ}}