פתיחת התפריט הראשי

ויקיטקסט β

משתמש:Dovi/ארגז החול

< משתמש:Dovi

"כׇּל" · "כׇּֽל" · "כׇל" · "כׇֽל" · רשימת טעויות · מקרא · [גליון נתונים]

 • (10) בכל
 • ובכל (1)
 • וכל (8)
 • ולכל (4)
 • ומכל (1)
 • כל (2)
 • כל (27)
 • לכל (4)
 • מכל (3)

תיקוני געיות בתורה לפי רשימת ברויאר

הערת ברויאר ("ספיקות שאין להם הכרע", עמ' 287 [5], הערה 8): "אלה המקומות שמצאתי:

 • במדבר: [ל1=333; ש=47; ש1=15] קרח יז,כא; יח,ב; בלק כה,ב; כו,לא;
 • דברים: דברים א,כט,לג; ואתחנן-עקב ז,ח,יג; ח,ג; יא,יד,כד,כה; ראה יב,יז,כ,ל,לא; יד,כג; שפטים יח,ד; כ,יח.

במקומות המודגשים ההדגשה התמוהה מצויה גם בלמ מידע על הפריט בקטלוג הספרייה הלאומית, ירושלים, ישראל . תיקון לפי רשימה זו מתבצעת כעת במהדורתנו. מקומות המסומנים בכוכבית (*) מובאים בתור דוגמאות מוסברות אצל ברויאר, שם בעמ' 287.

קוד הערה לדוגמה:

 • {{נוסח|כִּֽי־יָרְא֥וּ|=ל1 ושיטות אל; ראו רשימת ברויאר ב"ספיקות שאין להם הכרע", הערה 8 (וכך ברויאר ומג"ה).|ל=כִּֽי־יָֽרְא֥וּ (שתי געיות בתיבה מחוברת אחת) וכן בקורן.}}
 • {{נוסח|כִּֽי־גָדְלָ֤ה|=ל1 ושיטות אל; ראו רשימת ברויאר ב"ספיקות שאין להם הכרע", הערה 8 (וכך מג"ה).|ל=כִּֽי־גָֽדְלָ֤ה בשתי געיות (געיה ימנית בגימ"ל)|קורן=כִּי־גָֽדְלָ֤ה (הגעיה השנייה)}}
 • {{נוסח|בְּהֵאָֽבְק֖וֹ|=שיטות אל (וכן בדפוסים וקורן); ראו רשימת ברויאר ב"ספיקות שאין להם הכרע", הערה 8 (געיה ראשונה מבין שתי הברות הראויות לגעיה קלה).|ל=בְּהֵֽאָבְק֖וֹ וכן במהדורות ברויאר ואף במג"ה.|גינצבורג וסימנים=בְּהֵֽאָֽבְק֖וֹ}}