משנה נגעים ג רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) הכל מיטמאין בנגעים חוץ מן הגוים וגר תושב הכל כשרים לראות את הנגעים אלא שהטומאה והטהרה בידי כוהן אומרין לו אמור טמא והוא אומר טמא אמור טהור והוא אומר טהור אין רואין שני נגעים כאחת בין באיש אחד בין בשני אנשים אלא רואה את הראשון ומסגירו ומחליטו ופוטרו וחוזר לשני אין מסגירין את המוסגר ולא מחליטין את המוחלט ואין מסגירין את המוחלט ולא מחליטין את המוסגר אבל בתחילה בסוף שבוע המסגיר מסגיר והמחליט מחליט מסגיר ופוטר מחליט ופוטר.

(ב) חתן שנראה בו נגע נותנין לו שבעת ימי המשתה לו ולביתו ולכסותו וכן ברגל נותנין לו כל ימות הרגל (ג) עור הבשר מיטמא בשני שבועות ובשלשה סימנין בשיער לבן ובמחיה ובפסיון בשיער לבן ובמחיה בתחילה בסוף שבוע ראשון ובסוף שבוע שני לאחר הפטור בפסיון בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני לאחר הפטור ומיטמא בשני שבועות שהן שלשה עשר יום.

(ד) המכווה והשחין מיטמאין בשבוע אחד ובשני סימנין בשיער לבן ובפסיון בשיער לבן בתחילה בסוף שבוע לאחר הפטור בפסיון בסוף שבוע לאחר הפטור ומיטמאין בשבוע אחד שהוא שבעת ימים.

(ה) הנתקים מיטמאין בשני שבועות ובשני סימנין בשיער צהוב דק ובפסיון בשיער צהוב דק בתחילה בסוף שבוע ראשון ובסוף שבוע שני לאחר הפטור בפסיון בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני לאחר הפטור ומיטמאין בשני שבועות שהן שלשה עשר יום.

(ו) הקרחת והגבחת מיטמאות בשני שבועות ובשני סימנין במחיה ובפסיון במחיה בתחילה בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני לאחר הפטור בפסיון בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני לאחר הפטור ומיטמאות בשני שבועות שהן שלשה עשר יום.

(ז) הבגדים מיטמאין בשני שבועות ובשלשה סימנין בירקרק ובאדמדם ובפסיון בירקרק ובאדמדם בתחילה בסוף שבוע ראשון ובסוף שבוע שני לאחר הפטור בפסיון בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני לאחר הפטור ומיטמאין בשני שבועות שהן שלשה עשר יום.

(ח) הבתים מיטמאין בשלשה שבועות בשלשה סימנין בירקרק ובאדמדם ובפסיון בירקרק ובאדמדם בתחילה בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני בסוף שבוע שלישי לאחר הפטור ובפסיון בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני בסוף שבוע שלישי לאחר הפטור ומיטמאין בשלשה שבועות שהן תשעה עשר יום אין בנגעים פחות משבוע אחד ולא יתר על שלשה שבועות.

הדף הראשי של משנה נגעים ג