פתיחת התפריט הראשי

דף זה מגדיר ארץ במשחק:טקסטיה. כל כותרת ראשית מגדירה עיר. בכל עיר יש:

 • תצלום (רשות),
 • קישורים לטקסטים,
 • רשימת החיילים בעיר. ליד כל חייל, בסוגריים, סוג השאלות שהוא שואל:
  • (האם כתוב [מספר]) - שאלה בסגנון "האם הקטע הבא כתוב באחד הטקסטים של העיר?". המספר הוא מספר המילים בקטע.
  • (איפה כתוב [מספר]) - שאלה בסגנון "איפה נמצא הקטע הבא מתוך הטקסטים של העיר". המספר הוא מספר המילים בקטע.
  • (מה חסר [מספר]) - שאלה בסגנון "מה הביטוי החסר במשפט הבא?". המספר הוא מספר המילים בשאלה (ברירת מחדל: 20). הביטוי נלקח מרשימת ה"ביטויים" של העיר. ניתן להוסיף רשימת ביטויים גם בתוך הסוגריים (אחרי המספר), אבל יש להגדיר אותם בכל מקרה גם ברשימת הביטויים הכללית של העיר, שמשמשת ליצירת השאלות.
  • (תבנית [טקסט]) - שאלה הבנויה בעזרת תבנית של ביטוי רגולרי. הביטוי נלקח מרשימת ה"תבניות" של העיר. הטקסט משפיע על תצוגת השאלה בלבד.

קישור למשחק: תצוגת משחק / תצוגת חידון

ברירת מחדלעריכה

 
טוראי יוסף (מה חסר)
טוראי קארו (מה חסר)
טוראי אורח (מה חסר)
טוראי חיים (מה חסר)
רב"ט יוסף (מה חסר)
רב"ט קארו (מה חסר)
רב"ט אורח (מה חסר)
רב"ט חיים (מה חסר)
ביטויים += פטור מ|חייב ב
ביטויים += פטורה|חייבת
ביטויים += פטור|חייב|אין חייב
ביטויים += אין צריך|צריך
ביטויים += לא יברך אלא|לא יברך|יכול לברך|יברך
ביטויים += לא יאמר אלא|לא יאמר|יאמר
ביטויים += לא ילבש אלא|לא ילבש|ילבש
ביטויים += אין אומרים|יש אומרים|אומרים
ביטויים += אין ראוי|ראוי
ביטויים += לא ראוי|ראוי
ביטויים += לא לנהוג|לנהוג
ביטויים += לא נהוג|נהוג
ביטויים += לא נהגו|נהגו
ביטויים += אין נוהגין|יש נוהגין|נוהגין
ביטויים += לא נוהגין|יש נוהגין|נוהגין
ביטויים += לא הותר|מותר|אסור|טוב יותר|טוב|חובה
ביטויים += לא יכוין|יכוין
ביטויים += ימין|שמאל
ביטויים += שני(י)?(ם)?|של(ו)?שה|ארבעה|חמ(י)?שה|ש(י)?שה|שבעה|שמונה|תשעה|עשרה
ביטויים += שתי(י)?(ם)?|של(ו)?ש|ארבע|חמש|שש|שבע|שמונה|תשע|עשר

הנהגת אדם בבוקרעריכה

הלכות ציציתעריכה