משחק:טקסטיה/ארץ-הרב-קוק

דף זה מגדיר ארץ במשחק:טקסטיה. כל כותרת ראשית מגדירה עיר. בכל עיר יש:

 • תצלום (רשות),
 • קישורים לטקסטים,
 • רשימת החיילים בעיר. ליד כל חייל, בסוגריים, סוג השאלות שהוא שואל:
  • (האם כתוב [מספר]) - שאלה בסגנון "האם הקטע הבא כתוב באחד הטקסטים של העיר?". המספר הוא מספר המילים בקטע.
  • (איפה כתוב [מספר]) - שאלה בסגנון "איפה נמצא הקטע הבא מתוך הטקסטים של העיר". המספר הוא מספר המילים בקטע.
  • (מה חסר [מספר]) - שאלה בסגנון "מה הביטוי החסר במשפט הבא?". המספר הוא מספר המילים בשאלה (ברירת מחדל: 20). הביטוי נלקח מרשימת ה"ביטויים" של העיר. ניתן להוסיף רשימת ביטויים גם בתוך הסוגריים (אחרי המספר), אבל יש להגדיר אותם בכל מקרה גם ברשימת הביטויים הכללית של העיר, שמשמשת ליצירת השאלות.
  • (תבנית [טקסט]) - שאלה הבנויה בעזרת תבנית של ביטוי רגולרי. הביטוי נלקח מרשימת ה"תבניות" של העיר. הטקסט משפיע על תצוגת השאלה בלבד.

קישור למשחק: תצוגת משחק / תצוגת חידון


ברירת מחדלעריכה

 
טוראי אברהם (האם כתוב 40)
רב"ט יצחק (האם כתוב 20)
סמל הכהן (האם רצף 3)
רס"ר קוק (האם רצף 2)

אורות ארץ ישראלעריכה

אורות ארץ ישראל פרק א
אורות ארץ ישראל פרק ב
אורות ארץ ישראל פרק ג
אורות ארץ ישראל פרק ד
אורות ארץ ישראל פרק ה
אורות ארץ ישראל פרק ו
אורות ארץ ישראל פרק ז
אורות ארץ ישראל פרק ח

אורות המלחמהעריכה

אורות המלחמה פרק א
אורות המלחמה פרק ב
אורות המלחמה פרק ג
אורות המלחמה פרק ד
אורות המלחמה פרק ה
אורות המלחמה פרק ו
אורות המלחמה פרק ז
אורות המלחמה פרק ח
אורות המלחמה פרק ט
אורות המלחמה פרק י

אורות ישראל ותחייתועריכה

אורות ישראל ותחייתו פרק א
אורות ישראל ותחייתו פרק ב
אורות ישראל ותחייתו פרק ג
אורות ישראל ותחייתו פרק ד
אורות ישראל ותחייתו פרק ה
אורות ישראל ותחייתו פרק ו
אורות ישראל ותחייתו פרק ז
אורות ישראל ותחייתו פרק ח
אורות ישראל ותחייתו פרק ט
אורות ישראל ותחייתו פרק י
אורות ישראל ותחייתו פרק יא
אורות ישראל ותחייתו פרק יב
אורות ישראל ותחייתו פרק יג
אורות ישראל ותחייתו פרק יד
אורות ישראל ותחייתו פרק טו
אורות ישראל ותחייתו פרק טז
אורות ישראל ותחייתו פרק יז
אורות ישראל ותחייתו פרק יח
אורות ישראל ותחייתו פרק יט
אורות ישראל ותחייתו פרק כ
אורות ישראל ותחייתו פרק כא
אורות ישראל ותחייתו פרק כב
אורות ישראל ותחייתו פרק כג
אורות ישראל ותחייתו פרק כד
אורות ישראל ותחייתו פרק כה
אורות ישראל ותחייתו פרק כו
אורות ישראל ותחייתו פרק כז
אורות ישראל ותחייתו פרק כח
אורות ישראל ותחייתו פרק כט
אורות ישראל ותחייתו פרק ל
אורות ישראל ותחייתו פרק לא
אורות ישראל ותחייתו פרק לב

אורות התחיהעריכה

אורות התחיה פרק א
אורות התחיה פרק ב
אורות התחיה פרק ג
אורות התחיה פרק ד
אורות התחיה פרק ה
אורות התחיה פרק ו
אורות התחיה פרק ז
אורות התחיה פרק ח
אורות התחיה פרק ט
אורות התחיה פרק י
אורות התחיה פרק יא
אורות התחיה פרק יב
אורות התחיה פרק יד
אורות התחיה פרק טו
אורות התחיה פרק טז
אורות התחיה פרק יז
אורות התחיה פרק יח
אורות התחיה פרק יט
אורות התחיה פרק כ
אורות התחיה פרק כא
אורות התחיה פרק כב
אורות התחיה פרק כג
אורות התחיה פרק כה
אורות התחיה פרק כז
אורות התחיה פרק כח
אורות התחיה פרק כט
אורות התחיה פרק ל
אורות התחיה פרק לא
אורות התחיה פרק לב
אורות התחיה פרק לג
אורות התחיה פרק לד
אורות התחיה פרק לה
אורות התחיה פרק לז
אורות התחיה פרק לח
אורות התחיה פרק לט
אורות התחיה פרק מ
אורות התחיה פרק מא
אורות התחיה פרק מב
אורות התחיה פרק מג
אורות התחיה פרק מד
אורות התחיה פרק מה
אורות התחיה פרק מו
אורות התחיה פרק מז
אורות התחיה פרק מח
אורות התחיה פרק מט
אורות התחיה פרק נ
אורות התחיה פרק נא
אורות התחיה פרק נב
אורות התחיה פרק נג
אורות התחיה פרק נד
אורות התחיה פרק נה
אורות התחיה פרק נו
אורות התחיה פרק נז
אורות התחיה פרק נח
אורות התחיה פרק נט
אורות התחיה פרק ס
אורות התחיה פרק סא
אורות התחיה פרק סב
אורות התחיה פרק סג
אורות התחיה פרק סד
אורות התחיה פרק סה
אורות התחיה פרק סו
אורות התחיה פרק סז
אורות התחיה פרק סח
אורות התחיה פרק סט
אורות התחיה פרק ע
אורות התחיה פרק עא
אורות התחיה פרק עב

זרעוניםעריכה

א. צמאון לאל חי
ב. חכם עדיף מנביא
ג. הנשמות של עולם התוהו
ד. מעשי יצירה
ה. יסורים ממרקים
ו. למלחמת הדעות והאמונות
ז. נשמת הלאומיות וגופה
ח. ערך התחיה

אורות ישראלעריכה

אורות ישראל פרק א
אורות ישראל פרק ב
אורות ישראל פרק ג
אורות ישראל פרק ד
אורות ישראל פרק ה
אורות ישראל פרק ו
אורות ישראל פרק ז
אורות ישראל פרק ח
אורות ישראל פרק ט