מצוה:לא לאכול מכל דבר שיש בו חמץ בפסח


לא לאכול מכל דבר שיש בו חמץ בפסח

מצוה זו נוהגת בזמן הזה

כָּל מַחְמֶצֶת לֹא תֹאכֵלוּ בְּכֹל מוֹשְׁבֹתֵיכֶם תֹּאכְלוּ מַצּוֹת. (שמות יב, כ)

בחז"ל

בראשונים
משנה תורה: הלכות חמץ ומצה, פרק א
ספר המצוות לרמב"ם: לאו קצח    השגות הרמב"ן: אינו מונה מצוה זו    ספר החינוך: מצוה יב    ספר מצוות גדול: לאו עט

באחרונים
שולחן ערוך: טור אורח חיים, סימן תמז