מצודות על תהלים צט ח

<< | מצודות על תהליםפרק צ"ט • פסוק ח' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"אתה עניתם" - עם כי אתה ענית להם בכל עת קראם ובעבורם היית נושא עון ישראל ועכ"ז נוקם היית על מעלליהם ולא ויתרת להם כלום כי משה ואהרן מתו על מי מריבה ושמואל לא האריך ימים על אשר לא הדריך את בניו כראוי ומכל זה נראה גודל קדושתו שאינו נושא פנים 

מצודת ציון

"עלילותם" - מעשיהם כמו אשר עולל לי (איכה א)