מצודות על תהלים צט א

<< | מצודות על תהליםפרק צ"ט • פסוק א' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"יושב" - מלפני היושב על הכרובים שעל הארון תהיה הארץ נוטה לנפול ר"ל ליושבי הארץ תאחז חלחלה

"ה' מלך" - כאשר תתגלה מלכותו ירעדו העמים 

מצודת ציון

"ירגזו" - ענין רעדה כמו רגזו ואל תחטאו (לעיל ד)