מצודות על תהלים צג ה

<< מצודות על תהלים • פרק צג
א • ב • ג • ד • ה • 


מצודת דוד

"עדותיך" - דברי הנביאים המעידים על התשועה המה נאמנים מאוד ויהיה לביתך נוי ויופי קדושה ותתמיד לאורך ימים ולא תחרב עוד

מצודת ציון

"נאוה" - מלשון נאוה ויופי כמו נאוה כירושלים (שיר השירים ו)