מצודות על תהלים צג ד

<< מצודות על תהלים • פרק צג >>
א • ב • ג • ד • ה • 


 

מצודת דוד

"מקולות" - אבל יותר מקולות מים וגו' ויותר מן משברי ים יחזק ה' היושב במרום ולא יכלו להם  

מצודת ציון

"אדירים" - חזקים

"משברי ים" - הם גלי הים