מצודות על תהלים צג א

<< מצודות על תהלים • פרק צג >>
א • ב • ג • ד • ה • 


מצודת דוד

"אף תכון" - אז יכירו הכל כי אף העולם אתה הכנת לבל תהי נוטה לפול

"לבש ה' עוז" - לבש כח והתאזר בו ר"ל עתה הראה כוחו

"ה' מלך" - בימי המשיח יאמר הנה ה' מלך ולבש גאות להתגאה על הכל

מצודת ציון

"התאזר" - מלשון אזור וחגורה