מצודות על תהלים פ ט

מצודות על תהלים • פרק פ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 


מצודת דוד

"תגרש" - מא"י גרשת שבעה עממין ונטעת אותם במקומם

"גפן" - ישראל הנמשל לגפן הלוא אותם הוסעת והוצאת ממצרים