מצודות על תהלים פ יד

<< מצודות על תהלים • פרק פ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 


מצודת דוד

"וזיז" - החיות הזזים בשדה כ"א ירעה בה ויאכל פריה

"יכרסמנה" - הנמשל לחזיר מיער למה יכרית ויכלה אותה

מצודת ציון

"יכרסמנה" - ענין כריתה וכליון כי יחסלנו הארבה (דברים כ"ח) תרגמו ירושלמי ארי יקרסם יתיה גובא ובמשנה שדה שקרסמוה נמלים (פאה פ"ב) והקו"ף והכ"ף מתחלפים כי הם ממוצא אחד

"וזיז" - מלשון הזזה ותנועה

"שדי" - כמו שדה