מצודות על תהלים פד ו

<< מצודות על תהלים • פרק פד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • י • יא • יב • 


 

מצודת דוד

"עוז לו בך" - המשים עוזו ומבטחו בך

"מסילות בלבבם" - בכל עת חושבים בלבבם המסילות העולות לבית ה'  

מצודת ציון

"מסילות" - מלשון מסילה ושביל