מצודות על תהלים פד ג

<< מצודות על תהלים • פרק פד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • י • יא • יב • 


מצודת דוד

"נכספה" - בגולה יאמרו נפשי מתאוית לבוא לחצרות ה' ולבי ובשרי יתאוו לרנן בה אל ה'

מצודת ציון

"נכספה" - ענין תאוה כמו נכסוף נכספתה (בראשית ל"א)

"כלתה" - אף הוא ענין תאוה וחשק כמו כלתה לתשועתך נפשי (לקמן קי"ט)