מצודות על תהלים סג יב

<< מצודות על תהלים • פרק סג
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


מצודת דוד

"כי יסכר" - כאשר יסגר פי המדבר עלי שקר בפני שאול בראותו שלא יוכל לי ולאנשי ואז אשמח אני ואנשי הנשבעים בה'

"והמלך" - על עצמו אמר שהוא ישמח בתשועת ה' וגם כל הנשבע בה' יתהלל בתשועתו כי הנשבע בה' הוא מאמין בו ויתהלל א"כ בהתשועה הבאה לו ממנו כי ישתבח עצמו על שהשכיל לדעת שה' הוא האלהים

מצודת ציון

"יסכר" - הוא כמו יסגר וכן ויסכרו מעינות (בראשית ח)