מצודות על תהלים סג ג

<< מצודות על תהלים • פרק סג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


מצודת דוד

"כן בקודש" - כמו הצמא כן אתאוה לחזות אותך במקום הקודש ולראות עוזך שהוא הארון עם הכבוד אשר ישכון עליו

מצודת ציון

"חזיתיך" - ראיתיך

"עוזך" - על הארון יאמר וכמ"ש וארון עוזך (לקמן קלב) על שהראה בפלשתים עוז כח המקום כמ"ש בש"א