מצודות על תהלים סג י

<< מצודות על תהלים • פרק סג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


מצודת דוד

"יבאו" - ולזה יבואו בתחתיות הארץ מושפלים עד עפר

"והמה" - ושאול ואנשיו מבקשים להשמיד את נפשי ולהמיתה כאלו הייתי רשע וחוטא

מצודת ציון

"לשואה" - ענין שממה