מצודות על תהלים נ כב

<< מצודות על תהלים • פרק נ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • 


מצודת דוד

"פן אטרוף" - לענוש בעוה"ב ואז אין דבר להציל עצמו בו כי אפילו התשובה לא תועיל אז

"בינו נא זאת" - את אשר כל מעשי האדם שמורים הם לעוה"ב

מצודת ציון

"נא" - עתה