מצודות על תהלים נ כא

<< מצודות על תהלים • פרק נ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • 


מצודת דוד

"אוכיחך" - אבל דע אשר אתוכח עמך ואערוך לפניך את מעשיך ועל כלם תקבל גמול בעוה"ב

"והחרשתי" - מלהפרע לך על כל אלה ולזה תדמה ותחשוב אשר אני כמוך לאהוב את הרע

מצודת ציון

"והחרשתי" - ושתקתי

"דמית" - מלשון דמיון ומחשבה

"אוכיחך" - מלשון ויכוח

"ואערכה" - ענין סידור