מצודות על תהלים נ ב

<< מצודות על תהלים • פרק נ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • 


מצודת דוד

"הופיע" - העיר והוציא את הקול מציון הכלולה בכל היופי

מצודת ציון

"מכלל" - מלשון כל ור"ל כלול בכל היופי וכן לבושי מכלול (יחזקאל לח)

"הופיע" - האיר וזרח