מצודות על תהלים נב ז

<< | מצודות על תהליםפרק נ"ב • פסוק ז' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"מאהל" - מביתך

"ושרשך" - יעקור שרשך מארץ חיים ועד עולם מבלי חזרה

"גם אל" - כמו שעל ידך נתץ שאול כהני נוב כן גם אותך יתצך האל 

מצודת ציון

"יתצך" - מלשון נתיצה והריסה

"לנצח" - לעולם

"יחתך" - מלשון חתת ושבר כמו ואל תחת (יהושע א')

"ויסחך" - ענין הריסה ועקירה כמו בית גאים יסח ה' (משלי טו)