מצודות על תהלים מט טז

<< מצודות על תהלים • פרק מט >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


מצודת דוד

"מיד שאול" - לבל תכלה נפשי עם הגוף בקבר.

"כי יקחני סלה" - את נפשי ייקח, להיות גנוזה עמו למעלה עד עולם.