מצודות על תהלים מט ז

<< מצודות על תהלים • פרק מט >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


מצודת דוד

"הבוטחים" - רוצה לומר: אם כן, כל שכן האנשים התולין בטחונם ברוב עשרם ומתהללים בו, כל שכן שיש להם להתפחד כי הלא דרכם להרבות זלזול בעונות ולדושם בעקב הרגל.

מצודת ציון

"חילם" - עשרם.

"יתהללו" - ישתבחו.