מצודות על תהלים לב א

<< מצודות על תהלים • פרק לב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


 

מצודת דוד

"נשוי פשע" - אשרי למי שנמחל פשעו ונתכסה חטאו למען לא יזכר כי בודאי עשה תשובה הגונה

"משכיל" - בזה ישכיל את העם ללמדם דעת  

מצודת ציון

"נשוי" - ענין מחילה כמו כל תשא עון (הושע יד)