מצודות על תהלים לב יא

<< מצודות על תהלים • פרק לב
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


 

מצודת דוד

"שמחו בה'" - בהחסד הבא ממנו