מצודות על תהלים כט א

<< מצודות על תהלים • פרק כט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


 

מצודת דוד

"בני אלים" - אתם בני אברהם יצחק ויעקב הבו לה' וחוזר ומפרש מהו ואמר הבו לה' כבוד ועוז ר"ל שבחו ואמרו הכבוד והעוז המה לה'  

מצודת ציון

"הבו" - תנו כמו הבה את אשתי (בראשית, כט) רצה לומר תנו בפה ואמרו כמו ולא נתן תפלה (איוב, א)

"אלים" - חזקים כמו אילי מואב (שמות, טו)