מצודות על תהלים כג ד


מצודת דוד

"שבטך ומשענתך" - מה שאתה מכה אותי בשבט של יסורין ותחזור ותסמוך אותי הם הם המנחמים אותי כי בזה אראה שלא עזבתני להמקרים

"בגיא צלמות" - בעמק אופל ר"ל במקום סכנה

"לא אירא רע" - ממקרה רעה

מצודת ציון

"צלמות" - צלו של מות רצה לומר חשכת הקבר