מצודות על תהלים כג א

<< מצודות על תהלים • פרק כג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • 


מצודת דוד

"ה' רועי" - על כי ה' רועה אותי א"כ בוודאי לא אהיה חסר מאומה כי הכל בידו