מצודות על תהלים יט יד

<< מצודות על תהלים • פרק יט >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


 

מצודת דוד

"אז איתם" - אז אהיה תמים כי על השגיאות תכפר ומהזדים תחשוך אותי כי מפשע והוא המרד שהוא עון רב וגדול מזה אהיה נקי מעצמי כי בוודאי לא אחטא במרד ואם כן לא ישאר בידי מאומה רע ואהיה תמים וכאומר הנה מאד קשה להיות תמים כי אם באופן זה

"גם מזדים" - גם מעשות רע במזיד מנע אותי ואמץ לבבי לבל עשותם

"אל ימשלו בי" - רצה לומר לא יוכלו להטות לבבי אל הערבות ומתיקות שיש בהנאות הזדים ההם אלא אתגבר על התאוה  

מצודת ציון

"איתם" - מלשון תם ושלם