מצודות על תהלים יט ה

<< מצודות על תהלים • פרק יט >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


מצודת דוד

"לשמש" - הנה לשמש שם אוהל בהשמים כי כל מהלכו בשמים ולא יזוז משם

"בכל הארץ" - אבל על כי בנייני השמים יצאו להיות נראים בכל הארץ לזה נשמע דבריהם בקצה הארץ עם שאין בהם אמירה כי במה שמראים מפלאות ה' הרי הם כאלו אמרו

מצודת ציון

"קום" - ר"ל הבנין שלהם הנעשה בנטיית קו המשקל

"מליהם" - אמריהם כמו אין מלה בלשוני (לקמן קל"ט)