מצודות על תהלים יב ז

<< מצודות על תהלים • פרק יב >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • 


 

מצודת דוד

"אמרות ה'" - הלא אמרות ה' המה טהורות ככסף הנצרף במקום מגולה במעבה האדמה פעמים רבות שאז היא טהורה מבלי סיג וכן אמרי ה' לא יפול מה מהם ארצה כי כן יהיה שיתן כח ביד המאבד את הרשע  

מצודת ציון

"בעליל" - במקום מגולה ובמשנה בין שנראה בעליל (ראש השנה כ"א)

"לארץ" - כמו בארץ