מצודות על תהלים יב ד

<< מצודות על תהלים • פרק יב >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • 


מצודת דוד

"יכרת ה'" - מתפלל שיכרת ה' את בעל שפתי חלקות והלשון המדברת דברים חשובים ויקרים בכדי לרמות

מצודת ציון

"גדולות" - חשובות ויקרות כמו אשה גדולה (מלכים ב' ד')