מצודות על תהלים יב ב

| מצודות על תהליםפרק י"ב • פסוק ב' | >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"כי גמר חסיד" - כלה חסיד מן העולם ולא ימצא מי למחות ביד שאול וללמוד עלי זכות בפניו

"פסו" - כלו אנשי אמונה וידברו עלי כזב בפני שאול

"הושיעה ה'" - להנצל מיד שאול 

מצודת ציון

"פסו" - אפסו וכלו