מצודות על שמואל ב י ד

<< | מצודות על שמואל בפרק י' • פסוק ד' | >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יב • טו • טז • יז • יט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"בחצי" - במחצית ארכם והוא עד שתותיהם 

מצודת ציון

"מדויהם" - מלבושיהם כמו (שמואל א יז לח)וילבש שאול וגו' מדיו

"שתותיהם" - הם העגבות שהוא בחצי המלבוש ודוגמתו (ישעיהו כ ד)חשופי שת