מצודות על שמואל ב טז יד

<< מצודות על שמואל ב • פרק טז
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • 


מצודת דוד

"ויבא המלך" - אל בחורים שזכר למעלה

מצודת ציון

"וינפש" - ענין מנוחה ומרגוע המשיב את הנפש כמו (שמות לא יז)שבת וינפש